ประชาสัมพันธ์ กลุ่ม/หน่วย/โรงเรียนภารกิจ สพม.ปจนย

ประชุมทางไกลชี้แจงแนวทางการประเมินตัวชี้วัด KRS 2564

วันพฤหัสบดีที่ 11 มีนาคม 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรีนครนายก โดย ดร.รัตติกร ทองเนตร ผอ.สพม.ปจนย พร้อมด้วย รองผอ.สพม.ปจนย ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย บุคลากรทางการศึกษาที่รับผิดชอบตัวชี้วัด ร่วมประชุมทางไกลชี้แจงแนวทางการประเมินตัวชี้วัด การประเมินตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (KRS) จาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผ่านระบบ Video conference เพื่อรับทราบแนวทางการดำเนินงาน ณ ห้องประชุม สพม.ปจนย