ประชาสัมพันธ์ กลุ่ม/หน่วย/โรงเรียนภารกิจ สพม.ปจนย

ประชุมปฏิบัติการโครงการสถานศึกษาฯ

วันพุธที่ 3 มีนาคม 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการโครงการสถานศึกษาส่งเสริมวินัยการออมกับกองทุนการออกแห่งชาติ กอช. กลุ่มนักเรียน สำหรับบุคลากร ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมี ดร.รัตติกร ทองเนต ผอ.สพม.ปจนย พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เข้าร่วมประชุมฯ ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร