ประชาสัมพันธ์ กลุ่ม/หน่วย/โรงเรียน

ประชุมปรึกษาหารือข้อราชการ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

วันจันทร์ที่ 9 มกราคม 2566 เวลา 14.00 น. ดร.ดวงจิต สนิทกลาง รองผู้อำนวยการสำนึกงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก ดำเนินการประชุมปรึกษาหารือ ข้อราชการ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ณ ห้องประชุมสำนึกงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก