ประชาสัมพันธ์ กลุ่ม/หน่วย/โรงเรียน

ประชุมปรึกษาหารือเตรียมความพร้อมการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาระยะ 5 ปี (2566-2570) และรับชม “พุธเช้า ข่าว สพฐ.”

ประชุมปรึกษาหารือเตรียมความพร้อมการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาระยะ 5 ปี (2566-2570) เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 เวลา 9.30 น. ดร.ดวงจิต สนิทกลาง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก ประชุมปรึกษาหารือเตรียมความพร้อมการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาระยะ 5 ปี (2566-2570) และรับชม “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ร่วมกับกลุ่มนโยบายและแผน ณ ห้องปฏิบัติการ กลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก

สามารถดูหรือดาวน์โหลดรูปเพิ่มเติมได้จากลิ้งค์ข้างล่าง

https://drive.google.com/drive/folders/1LlwaxrTkIpSvHE5gW4YMcWzAruU1A3-1?usp=sharing