ประชาสัมพันธ์ กลุ่ม/หน่วย/โรงเรียน

ประชุมเตรียมความพร้อมในการรับการประเมินผลสัมฤทธิฯ


วันศุกร์ที่ 26 มีนาคม 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก นำโดย ดร.รัตติกร ทองเนตร ผอ.สพม.ปจนย พร้อมด้วย รองผอ.สพม.ปจนย ผู้อำนวยการกลุ่ม ข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการรับการประเมินผลสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ณ ห้องประชุม สพม.ปจนย