กลุ่มบริหารงานบุคคลประชาสัมพันธ์ กลุ่ม/หน่วย/โรงเรียน

ประชุมเลื่อนเงินเดือนข้าราชการฯ


วันอังคารที่ 30 มีนาคม 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก โดยกลุ่มบริหารงานบุคคล ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและเลื่อนขั้นลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1/2564 (1 เมษายน 2564) โดยมี ดร.รัตติกร ทองเนตร ผอ.สพม.ปจนย เป็นประธาน พร้อมด้วย รองผอ.สพม.ปจนย และคณะกรรมการพิจารณาฯ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม สพม.ปจนย