ประชาสัมพันธ์ กลุ่ม/หน่วย/โรงเรียน

ผอ.สพม.ปจนย รับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา