ประชาสัมพันธ์ กลุ่ม/หน่วย/โรงเรียน

ผอ.สพม.ปจนย ร่วมต้อนรับท่าน ดร.ธีร์ ภวังคนันท์ รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

วันจันทร์ที่ 12 เวลา 09.00 น. นางจารุวรรณ บุญโต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก พร้อมด้วยนายสุเทพ ธีรัชสกุล ดร.ดวงจิต สนิทกลาง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก นางระเบียบ หัสดีพงษ์ ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ นางมนัณญา กองศักดา ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน และนางบุญเรือง พงษ์ประเสริฐ ผอ.กลุ่มพัฒนาครู ฯ เป็นตัวแทนคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ฯ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก ร่วมต้อนรับท่าน ดร.ธีร์ ภวังคนันท์ รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และร่วมทำบุญกับท่านรองเลขา ฯ และคณะ ด้วยการถวายภัตตาหาร เวชภัณฑ์ยารักษาโรค น้ำดื่ม และถวายปัจจัย แด่พระภิกษุสงฆ์ในโครงการอมรมพระวิปัสสนาจารย์ ภาคปฏิบัติธรรมฐานหนึ่งเดือน รุ่นที่ 51 ระหว่างวันที่ 7-30 ธันวาคม 2565 ณ วัดป่าหาดนางแก้ว อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี โดยร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 และเขต 2 และขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ร่วมสร้างกุศลในครั้งนี้