ประชาสัมพันธ์ กลุ่ม/หน่วย/โรงเรียน

ผอ.สพม.ปจนย เข้าร่วมการให้คำปรึกษา/แนะนำ (Coaching Team) ในการประเมิน สัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

วันพฤหัสบดีที่ 2 มีนาคม 2566 นางจารุวรรณ บุญโต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก เข้าร่วมการให้คำปรึกษา/แนะนำ (Coaching Team) ในการประเมิน สัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สพฐ. ในระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 27 ก.พ. – 2 มี.ค. 2566 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก