ประชาสัมพันธ์ กลุ่ม/หน่วย/โรงเรียนสถานศึกษาจังหวัดนครนายก

ผอ.สพม.ปจนย เปิดงานการแข่งขันกีฬาสีประจำปี 2565 “ดอนโพธิ์ เกมส์”

วันพุธที่ 28 ธันวาคม 2565 เวลา 08.30 น. นางจารุวรรณ บุญโต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก พร้อมด้วย ดร.ดวงจิต สนิทกลาง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก เปิดงานการแข่งขันกีฬาสีประจำปี 2565 “ดอนโพธิ์ เกมส์” ณ สนามโรงเรียนบ้านนา “นายกพิทยากร” อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก