ประชาสัมพันธ์ กลุ่ม/หน่วย/โรงเรียน

ผอ.สพม.ปจนย เปิดงาน “กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ NWM Open House”

วันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. นางจารุวรรณ บุญโต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก เป็นประธานเปิดงาน “กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ NWM Open House” ณ โรงเรียนนวมราชานุสรณ์ อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก โดยมี ดร.ดวงจิต สนิทกลาง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก นางสาวสุกัญญา เพาะบุญ ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมราชานุสรณ์ คณะครู นักเรียนจากโรงเรียนระดับประถมศึกษา ในเขตพื้นที่ใกล้เคียง เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ และชมการแสดงของนักเรียน เยี่ยมชมการจัดนิทรรศการทางวิชาการของนักเรียน