ประชาสัมพันธ์ กลุ่ม/หน่วย/โรงเรียนสถานศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี

ผอ.สพม.ปจนย เป็นประธานเปิดกิจกรรม “เปิดโลกวิชาการ เปิดบ้าน ว.ส.”

วันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.30 น. นางจารุวรรณ บุญโต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก เป็นประธานเปิดกิจกรรม “เปิดโลกวิชาการ เปิดบ้าน ว.ส.” ณ โรงเรียนวัดพรหมประสิทธิ์ อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และโรงเรียนที่เข้าร่วมงาน ชมการแสดงของนักเรียนโรงเรียนวัดพรหมประสิทธิ์ ชื่อชุดการแสดง “การเสียดินแดนของประเทศไทย 14 ครั้ง” และเยี่ยมชมฐานกิจกรรมต่างๆ ภายในงาน