ประชาสัมพันธ์ กลุ่ม/หน่วย/โรงเรียนสถานศึกษาจังหวัดนครนายก

ผอ.สพม.ปจนย เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมการแข่งขันฟิสิกส์สัประยุกธ์ระดับเครือข่ายห้องเรียนพิเศษ