ประชาสัมพันธ์ กลุ่ม/หน่วย/โรงเรียน

ผอ.สพม.ปจนย เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “Open House NPK 2023 เปิดบ้านดอนโพธิ์”

วันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. นางจารุวรรณ บุญโต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “Open House NPK 2023 เปิดบ้านดอนโพธิ์” และมอบเกียรติบัตรแก่สถานศึกษาที่เข้าร่วมในงานฯ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เยี่ยมชมการแสดงของนักเรียน การจัดบูทแสดงผลงานทางวิชาการ การจัดนิทรรศการ ณ โรงเรียนบ้านนา “นายกพิทยากร” อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก
ในการนี้ นางจารุวรรณ บุญโต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก ได้กล่าวให้กำลังใจและชื่นชมจัดงานในครั้งนี้ ภายใต้การบริหารงานโดย นายสำราญ ซื่อตรง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนา “นายกพิทยากร” ทีมงานผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน ในการจัดงานฯดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย