ประชาสัมพันธ์ กลุ่ม/หน่วย/โรงเรียน

ผอ.สอม.ปจนย เป็นประธานการอบรมเชิงปฏิบัติการขยายผลวิทยากรแกนนำตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนฯ

วันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. นางจารุวรรณ บุญโต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก เป็นประธานการอบรมเชิงปฏิบัติการขยายผลวิทยากรแกนนำตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน ด้านการบริหารการศึกษาสำหรับสถานศึกษาและครูผู้รับผิดชอบ ภายใต้โครงการคอนเน็กซ์อีดีและโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก ณ โรงแรมแคนทารี กบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี