กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษากลุ่มนโยบายและแผนประชาสัมพันธ์ กลุ่ม/หน่วย/โรงเรียน

การตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการฯ

วันพุธที่ 3 มีนาคม 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก ร่วมกับ นายไพศาล วุทฒิลานนท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานศึกษาธิการภาค 9 ลงพื้นที่ตรวจราชการเพื่อกำกับ ติดตามประเมินผล การจัดการเรียนการสอนและการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยมี นายสุเทพ ธีรัชสกุล รองผอ.สพม.ปจนย ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน คณะศึกษานิเทศก์ และเจ้าหน้าที่ สพม.ปจนย ร่วมลงพื้นที่ฯ ณ โรงเรียนศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี