ประชาสัมพันธ์ กลุ่ม/หน่วย/โรงเรียนสถานศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี

ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีให้โอวาทนักเรียนโรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุงที่จะเข้ารับการประเมินนักเรียนพระราชทานประจำปี 2566 ระดับกลุ่มจังหวัด