พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

7.พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562