กลุ่มบริหารงานบุคคลประกาศสอบบรรจุ ย้ายและแต่งตั้งประชาสัมพันธ์ กลุ่ม/หน่วย/โรงเรียน

ย้ายข้าราชการครูแลพบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี 2564

ย้ายผู้บริหาร2564