ย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู (ย้ายกรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ.2566

ว 50 การย้ายข้าราชการครูฯ ตำแหน่งครู แจ้ง สพ