ประชาสัมพันธ์ กลุ่ม/หน่วย/โรงเรียน

รอง ผอ.สพม.ปจนย เข้ารับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี

วันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม 2566 เวลา 08.30 น. ดร.ดวงจิต สนิทกลาง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก เข้ารับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี ณ ห้องประชุมมหาราชินี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว