ภารกิจ สพม.ปจนย

รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

O35รายงานการจัดการความเสี่ยง 2566