กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์จัดซื้อจัดจ้าง

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

สามารถดาวน์โหลดไฟล์ รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี