ประชาสัมพันธ์ กลุ่ม/หน่วย/โรงเรียน

ร่วมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติดโลก เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2565 ณ บริเวณหน้าอาคาร สพม.ปจนย

วันที่ 24 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30 น. นายวรวิทย์ โสภาพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก มอบหมายให้นายสุเทพ ธีรัชสกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก นางสาวดวงจิต สนิทกลาง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ข้าราชการ พนักงานราชการ และบุคลากรในสังกัดฯ วันที่ 24 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30 น. นายวรวิทย์ โสภาพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก มอบหมายให้นายสุเทพ ธีรัชสกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก นางสาวดวงจิต สนิทกลาง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ข้าราชการ พนักงานราชการ และบุคลากรในสังกัดฯ ร่วมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติดโลก เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2565 ณ บริเวณหน้าอาคาร สพม.ปจนย

สามารถดูหรือดาวน์โหลดรูปเพิ่มเติมได้จากลิ้งค์ข้างล่าง

https://drive.google.com/drive/folders/1vFVHl-yakfeTIZCTmxeUwEv3eNot-cpW?usp=sharing