ประชาสัมพันธ์ กลุ่ม/หน่วย/โรงเรียน

ร่วมเป็นคณะทำงานและเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทำข้อมูลในการนิเทศติดตามโครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ ระดับมัธยมศึกษา