ประชาสัมพันธ์ กลุ่ม/หน่วย/โรงเรียน

ร่วมเป็นเกียรติในพิธีทบทวนคำปฏิญาณ และสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติประจำปี พ.ศ 2567 ณ สนามโรงเรียนนครนายกวิทยาคม จังหวัดนครนายก