ประชาสัมพันธ์ กลุ่ม/หน่วย/โรงเรียน

ลงพื้นที่ตรวจราชการฯ


วันอังคารที่ 2 มีนาคม 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก ร่วมกับ นายไพศาล วุทฒิลานนท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานศึกษาธิการภาค 9 ลงพื้นที่ตรวจราชการเพื่อกำกับ ติดตามประเมินผล การจัดการเรียนการสอนและการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยมี ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน คณะศึกษานิเทศก์ และเจ้าหน้าที่ สพม.ปจนย เข้าร่วมฯ ณ โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม จ.สระแก้ว