ประชาสัมพันธ์ กลุ่ม/หน่วย/โรงเรียนสถานศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเพื่อสร้างขวัญกำลังใจ พร้อมมอบนโยบายในการเตรียมความพร้อม ก่อนเปิดภาคเรียน ณ โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง

วันอังคารที่ 26 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. นายวรวิทย์ โสภาพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก มอบหมายให้ นางสาวดวงจิต สนิทกลาง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก พร้อมด้วยนางระเบียบ หัสดีพงษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ นางมนัณญา กองศักดา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน นางสาวรัชนี วิลัย นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ และนายยุธิษฐิระ เจริญสันติสุข กลุ่มอำนวยการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเพื่อสร้างขวัญกำลังใจ พร้อมมอบนโยบายในการเตรียมความพร้อม ก่อนเปิดภาคเรียน เน้นย้ำมาตรการป้องการการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-2019 รวมทั้งแผนเผชิญเหตุ ณ โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง

สามารถดูหรือดาวน์โหลดรูปเพิ่มเติมได้จากลิ้งค์ข้างล่าง

https://drive.google.com/drive/folders/12K8mscNSGK_RYUsaBUuPR2efeIzcAIhw?usp=sharing