ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน ในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ระดับเขตพื้นที่ ณ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม จังหวัดนครนายก

วันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม 2565 นางจารุวรรณ บุญโต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก มอบหมายให้ ดร.ดวงจิต สนิทกลาง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก พร้อมด้วย นางมนัณญา กองศักดา ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน และนางสาวศิริพร เจริญค้า นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน ในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ระดับเขตพื้นที่ ณ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม จังหวัดนครนายก