ประชาสัมพันธ์ กลุ่ม/หน่วย/โรงเรียน

ศึกษานิเทศก์ สพม.ปจนย ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมและโรงเรียนวิถีพุทธสู่ความสำเร็จ

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. นางสาวณิชาภา ปรือทอง และนางสาวบุบผา สวัสดิ์ผลศึกษานิเทศก์ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมและโรงเรียนวิถีพุทธสู่ความสำเร็จ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม ได้เพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ และพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมและโรงเรียนวิถีพุทธ และเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม สามารถนำความรู้ ความเข้าใจ พัฒนาการดำเนินกิจกรรมโรงเรียน ณ โรงเรียนปากพลีวิทยาคาร จังหวัดนครนายก

สามารถดูหรือดาวน์โหลดรูปเพิ่มเติมได้จากลิ้งค์ข้างล่าง

https://drive.google.com/drive/folders/1cZCZyA7ep0BRrUnLX9i5VW4B4ot5h2XC?usp=sharing