ประชาสัมพันธ์ กลุ่ม/หน่วย/โรงเรียน

ศึกษานิเทศก์ สพม.ปจนย ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างสื่อการสอนโดยใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

เมื่อวันที่ 1 เมษายน ๒๔๖๕ เวลา 09.30 น. นางมัทนา ดวงกลาง ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และนางสาวณิชาภา ปรือทอง ศึกษานิเทศก์ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างสื่อการสอนโดยใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้ครูปรับการเรียน เปลี่ยนการสอนให้ทันสมัย และเพื่อได้จัดรูปแบบการจัดการเรียนการเรียนรู้ ที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเอง และของสถานศึกษา ณ โรงเรียนปากพลีวิทยาคาร จังหวัดนครนายก

สามารถดูหรือดาวน์โหลดรูปเพิ่มเติมได้จากลิ้งค์ข้างล่าง

https://drive.google.com/drive/folders/1ceKRASnIw8SC7MH90zp2g9SztxwYnc-w?usp=sharing