ประชาสัมพันธ์ กลุ่ม/หน่วย/โรงเรียน

ศูนย์ความปลอดภัย สพม.ปราจีนบุรี นครนายก ลงพื้นที่เยี่ยมและให้กำลังใจครอบครัวนักเรียนที่ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต