ประชาสัมพันธ์ กลุ่ม/หน่วย/โรงเรียน

สพม.ปจนยและประชุมผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ศึกษานิเทศก์ในสังกัด

วันพุธที่ 18 มกราคม 2566 เวลา 08.00 น. นางจารุวรรณ บุญโต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก พร้อมด้วย นายสุเทพ ธีรัชสกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และศึกษานิเทศก์ในสังกัด ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 3/2566 ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Zoom Meeting และประชุมผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ศึกษานิเทศก์ในสังกัดเพื่อหารือข้อราชการ ณ ห้องประชุม สพม.ปจนย