ประชาสัมพันธ์ กลุ่ม/หน่วย/โรงเรียน

สพม.ปจนย การจัดทำโครงการยกระดับทักษะความสามารถภาษาอังกฤษ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565

การจัดทำโครงการยกระดับทักษะความสามารถภาษาอังกฤษ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2565 นายสุเทพ ธีรัชสกุล รอง ผอ.สพม.ปจนย เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยกลุ่มนิเทศฯ เรื่องการจัดทำโครงการยกระดับทักษะความสามารถภาษาอังกฤษ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายสำนัก งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565 ด้านที่ 3 ด้านคุณภาพ เพื่อส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะการเรียนรู้และทักษะที่จำเป็นของโลกในศตวรรษที่ 21 อย่างครบถ้วน ครูผู้สอนภาษาอังกฤษที่สนใจ จำนวน 69 คน สมัครเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกิจกรรมเสวนา “The impact of the COVID-19 pandemic on teaching and learning English”

สามารถดูหรือดาวน์โหลดรูปเพิ่มเติมได้จากลิ้งค์ข้างล่าง

https://drive.google.com/drive/folders/10QQGyUWL3Kkf_asDJCuhCTzjY8MtjKJ-?usp=sharing