ประชาสัมพันธ์ กลุ่ม/หน่วย/โรงเรียนสถานศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี

สพม.ปจนย กำกับ ติดตาม เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณการดำเนินงานก่อสร้างอาคารเรียนแบบพิเศษ ของโรงเรียนปราจีนกัลยาณี

สพม.ปจนย กำกับ ติดตาม เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณการดำเนินงานก่อสร้างอาคารเรียนแบบพิเศษ ของโรงเรียนปราจีนกัลยาณี วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น. ดร.ดวงจิต สนิทกลาง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก ร่วมกับ กลุ่มนโยบายและแผน และกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ กำกับ ติดตาม เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณการดำเนินงานก่อสร้างอาคารเรียนแบบพิเศษ ของโรงเรียนปราจีนกัลยาณี เพื่อการดำเนินงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ ณ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี

สามารถดูหรือดาวน์โหลดรูปเพิ่มเติมได้จากลิ้งค์ข้างล่าง

https://drive.google.com/drive/folders/1SC-WfpHUbnQy1cVd7dy2Nu7lb5IOvDoi?usp=sharing