ประชาสัมพันธ์ กลุ่ม/หน่วย/โรงเรียน

สพม.ปจนย ข้าร่วมประชุมปฏิบัติการเพื่อพัฒนางานนิเทศการศึกษาฯ

วันที่ 12-14 มกราคม 2566 นางจารุวรรณ บุญโต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก มอบหมายให้ นางมัทนา ดวงกลาง ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการเพื่อพัฒนางานนิเทศการศึกษาสำหรับผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร โดยมี ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมครั้งนี้