ประชาสัมพันธ์ กลุ่ม/หน่วย/โรงเรียน

สพม.ปจนย ข้าร่วมอบรม “การพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเรียนรวม รุ่นที่ 2

วันที่ 16-18 ธันวาคม 2565 นางจารุวรรณ บุญโต ผอ.สพม.ปจนย มอบหมายให้ นางมัทนา ดวงกลาง ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ เข้าร่วมอบรม “การพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเรียนรวม รุ่นที่ 2” ณ โรงแรมบางกอกพาเลส กรุงเทพมหานคร โดย ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานเปิดการอบรมและบรรยายพิเศษ