ประชาสัมพันธ์ กลุ่ม/หน่วย/โรงเรียน

สพม.ปจนย คัดเลือกโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง” ปีที่ 17

วันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 15.00 น. นางจารุวรรณ บุญโต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก มอบหมายให้ นายสุเทพ ธีรัชสกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก เป็นประธานการคัดเลือกโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง” ปีที่ 17 ปีการศึกษา 2565 (ระดับเขตพื้นที่การศึกษา) พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์ และกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ร่วมตัดสินเพื่อคัดเลือกสถานศึกษาเป็นตัวแทนไปแข่งขันในระดับประเทศ ต่อไป