ประชาสัมพันธ์ กลุ่ม/หน่วย/โรงเรียน

สพม.ปจนย จัดกิจกรรม 5 ส. “Big Cleaning Day” ประจำปี 2565

สพม.ปจนย จัดกิจกรรม 5 ส. “Big Cleaning Day” ประจำปี 2565 เมื่อวันอังคารที่ 19 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น. นายวรวิทย์ โสภาพันธ์ ผอ.สพม.ปจนย พร้อมด้วย ข้าราชการและบุคลากร สพม.ปจนย ร่วมกันทำกิจกรรม 5 ส “Big Cleaning Day” เพื่อทำความสะอาด จัดระเบียบ ปรับปรุง อาคารสถานที่การทำงาน และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พัฒนาจิตสำนึกให้บุคลากร มีส่วนร่วมในการปรับปรุงงานและสถานที่ทำงาน

สามารถดูหรือดาวน์โหลดรูปเพิ่มเติมได้จากลิ้งค์ข้างล่าง

https://drive.google.com/drive/folders/19KR0LyACdpDIVq6rmIKzY0dTQTRdpj3h?usp=sharing