ภารกิจ สพม.ปจนยสถานศึกษาจังหวัดนครนายกสถานศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี

ประชุมหารือข้าราชการฯ สพฐ. (OBEC AWARDS) ครั้งที่ 10

วันจันทร์ที่ 8 มีนาคม 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก นำโดย ดร.รัตติกร ทองเนตร ผอ.สพม.ปจนย พร้อมด้วย รองผอ.สพม.ปจนย ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ข้าราชการ และบุคลากรในสังกัดฯ เข้าร่วมประชุมหารือข้าราชการ ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก เพื่อพิจารณาแนวทางการบริหารจัดการหน่วยงาน และผู้มีผลงานดีเด่นประสบความสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ครั้งที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2563 ณ ห้องประชุม สพม.ปจนย