สพม.ปจนย ชี้แจงทำความเข้าใจแนวทางการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพ และ การกำกับ ติดตามผลการดำเนินโครงการโรงเรียนคุณภาพ และ การกำกับ ติดตามผลการดำเนินโครงการโรงเรียนคุณภาพ ระดับมัธยมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ โรงเรียนศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี

สพม.ปจนย ชี้แจงทำความเข้าใจแนวทางการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพ และ การกำกับ ติดตามผลการดำเนินโครงการโรงเรียนคุณภาพ
ระดับมัธยมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วันอังคารที่ 22 มีนาคม 2565 นายวรวิทย์ โสภาพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก มอบหมายให้ นางสาวดวงจิต สนิทกลาง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก พร้อมด้วย กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ชี้แจงความเข้าใจแนวทางการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพ และ การกำกับ ติดตามผลการดำเนินโครงการโรงเรียนคุณภาพ ระดับมัธยมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ โรงเรียนศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี

สามารถดูหรือดาวน์โหลดรูปเพิ่มเติมได้จากลิ้งค์ข้างล่าง

https://drive.google.com/drive/folders/12x93zBxJzFLIwrQ4KjRah3iWvK0lRnmx?usp=sharing