ประชาสัมพันธ์ กลุ่ม/หน่วย/โรงเรียน

สพม.ปจนย ดำเนินการจัดเก็บกระดาษคำตอบในการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 นางจารุวรรณ บุญโต ผอ.สพม.ปจนย มอบหมายนางมัทนา ดวงกลาง ผอ.กลุ่มนิเทศฯ พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตฯ ดำเนินการจัดเก็บกระดาษคำตอบในการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565 ประจำสนามสอบจังหวัดปราจีนบุรี และสนามสอบจังหวัดนครนายก ได้แก่ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง และโรงเรียนนครนายกวิทยาคม ตรวจความเรียบร้อยเพื่อเตรียมส่งมอบ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566