ประชาสัมพันธ์ กลุ่ม/หน่วย/โรงเรียนสถานศึกษาจังหวัดนครนายก

สพม.ปจนย ดำเนินการตรวจสอบการเงินบัญชีพัสดุของสถานศึกษา

เมื่อวันที่ 21-23 ธันวาคม 2565 นางจารุวรรณ บุญโต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก มอบหมายให้ นางสาวไปรยา ไฝเจริญมงคล ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก ดำเนินการตรวจสอบการเงินบัญชีพัสดุของสถานศึกษา ณ โรงเรียนบ้านนา “นายกพิยากร” จังหวัดนครนายก