ประชาสัมพันธ์ กลุ่ม/หน่วย/โรงเรียน

สพม.ปจนย ดำเนินการตรวจสอบการเงินบัญชีและพัสดุของสถานศึกษา ณ โรงเรียนองครักษ์

เมื่อวันที่ 6-8 กุมภาพันธ์ 2566 นางจารุวรรณ บุญโต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก มอบหมายให้ นางสาวไปรยา ไฝเจริญมงคล ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก ดำเนินการตรวจสอบการเงินบัญชีและพัสดุของสถานศึกษา ณ โรงเรียนองครักษ์ จังหวัดนครนายก