ประชาสัมพันธ์ กลุ่ม/หน่วย/โรงเรียน

สพม.ปจนย ดำเนินการตรวจสอบการดำเนินงานเงินรายได้สถานศึกษา

วันที่ 23 – 25 มีนาคม 2565 นายวรวิทย์ โสภาพันธ์ มอบหมายให้ นางสาวไปรยา ไฝเจริญมงคล ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน สพม.ปจนย ดำเนินการตรวจสอบการดำเนินงานเงินรายได้สถานศึกษาของโรงเรียนปราจีนกัลยาณี โดยมี นายวิเชียร อินทมาศ ผู้อำนวยการโรงเรียนปราจีนกัลยาณี และคณะ ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการดำเนินการในครั้งนี้

สามารถดูหรือดาวน์โหลดรูปเพิ่มเติมได้จากลิ้งค์ข้างล่าง