ประชาสัมพันธ์ กลุ่ม/หน่วย/โรงเรียน

สพม.ปจนย ดำเนินการตรวจสอบความเสียหายจากเหตุเพลิงไหม้ห้องเก็บของหอประชุม

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.00 น. นางจารุวรรณ บุญโต ผอ.สพม.ปจนย มอบหมายให้ นางระเบียบ หัสดีพงษ์ ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ นางมนัญญา กองศักดา ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน น.ส.รัชนี วิลัย นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มอำนวยการ น.ส.นพเกล้า วงศ์ศิริกุล เจ้าพนักงานธุรการ น.ส.นัฐธิชา ทรัพย์เย็น และนายวิชัย โกชิน นิติกร สพม.ปจนย ดำเนินการตรวจสอบความเสียหายจากเหตุเพลิงไหม้ห้องเก็บของหอประชุม และหาแนวทางช่วยเหลือในการปรับปรุงซ่อมแซม ณ โรงเรียนเลขธรรมกิตติ์วิทยาคม จังหวัดนครนายก