สพม.ปจนย ดำเนินการตรวจสอบการเงิน บัญชี และพัสดุโรงเรียนวังดาลวิทยาคม

การตรวจสอบการเงิน บัญชี และพัสดุโรงเรียนวังดาลวิทยาคม เมื่อวันที่ 1 – 2 มิถุนายน 2565 นายวรวิทย์ โสภาพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก มอบให้นางสาวไปรยา ไฝเจริญมงคล ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน ดำเนินการตรวจสอบการเงิน บัญชี และพัสดุของโรงเรียนวังดาลวิทยาคม จังหวัดปราจีนบุรี

สามารถดูหรือดาวน์โหลดรูปเพิ่มเติมได้จากลิ้งค์ข้างล่าง