สพม.ปจนย ตรวจเยี่ยมจุดตรวจหลักแบบบูรณาการช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2565 จังหวัดปราจีนบุรี

สพม.ปจนย ตรวจเยี่ยมจุดตรวจหลักแบบบูรณาการช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2565 จังหวัดปราจีนบุรี วันที่ 11 เมษายน 2565 นายวรวิทย์ โสภาพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก มอบหมายให้ นางสาวรัชนี วิลัย นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ ตรวจเยี่ยมจุดตรวจหลักแบบบูรณาการช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2565 จังหวัดปราจีนบุรี ณ จุดที่ 1 ตรงข้ามโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกี่ (โคกอุดม) อำเภอกบินทร์บุรี และจุดที่ 2 หน้า อบต. ทุ่งโพธิ์ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี

สามารถดูหรือดาวน์โหลดรูปเพิ่มเติมได้จากลิ้งค์ข้างล่าง

https://drive.google.com/drive/folders/17tLFSFqZ61hhSE5g-eBAe8JEarJKcvvm?usp=sharing