สพม.ปจนย ตรวจเยี่ยมสนามสอบ o-net ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ด้วยดวยระบบดิจิทัล