สพม.ปจนย ตรวจเยี่ยมสนามสอบ o-net นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ด้วยระบบดิจิทัล